Konsept

Medlemsdagen gir deg verktøy til å rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer. Kurset er basert på boken Medlemsmodellen. Medlemsdagen retter seg mot både tillitsvalgte og ansatte i frivillige organisasjoner. Et grunnprinsipp i Medlemsdagen er å ta i bruk deltagernes unike kompetanse og å ha deltagere som har ulik bakgrunn og erfaring. Derfor inneholder dagen mange øvelser som gir rom for erfaringsutveksling. Medlemsdagen gir både strategiske perspektiver og praktiske håndfaste tips. Nivået kan tilpasses etter deltagernes forkunnskap, samtidig som vi bygger på en velprøvd metodikk. Medlemsdagen inneholder blant annet:

  • Medlemsmodellens åtte deler
  • Finn medlemmer på nye arenaer
  • Kommunikasjonskanaler
  • Samtalemetodikk
  • Evalueringsøvelser

Medlemsdagen bygger på erfaringsbasert læring, der deltagerne kommer til orde. Vi underviser ikka bare i Medlemsmodellens metodikk, men fasiliterer også erfaringsutveksling mellom deltagerne. Derfor gjennomfører vi Medlemsdagen med små grupper og to prosessledere.

  • Språk  • Vårt nyhetsbrev