For kommuner

Organisasjoner, foreninger og lag er en møteplass for mennesker med ulik bakgrunn. De skaper tillit mellom mennesker, bygger sosial kapital og bidrar til det lokale demokratiet. Gjennom å tilby foreningene i deres kommune en Medlemsdag kan dere hjelpe dem til å nå mer bredt ut og integrere flere i sin virksomhet.

Medlemsspørsmål er alltid aktuelt i foreningslivet og kompetanseutvikling på området er etterspurt. På Medlemsdagen kan foreningene blant annet lære seg å bli bedre til medlemsrekruttering, å skape engasjement, å skape aktivt medborgerskap, å øke mangfoldet samt å håndtere generasjonsskift.

Vårt konsept styrker allerede eksisterende strukturer. Vi skaper ingen kortvarige prosjekt som løper ut i sannet når finansieringen tar slutt, men setter holdbare endringer i gang.

Tøv ikke med å ta kontakt med oss om du er interessert.

  • Språk  • Vårt nyhetsbrev