Koncept

Medlemsdagen ger verktyg för medlemsvärvning och medlemsaktivering. Utbildningen baseras på boken Medlemsmodellen. Medlemsdagen riktar sig till både tjänstemän och förtroendevalda i ideella organisationer. En grundprincip i Medlemsdagen är att ta tillvara på deltagarnas unika kompetens och att ha deltagare som har olika bakgrunder och erfarenheter. Därför innehåller den många interaktiva övningar som ger utrymme för erfarenhetsutbyte. Medlemsdagen ger både strategiska perspektiv och praktiska handfasta tips. Nivån kan anpassas efter deltagarnas förkunskap, samtidigt som vi bygger på en välbeprövad metodik. Medlemsdagen innehåller bland annat:

  • Medlemsmodellens åtta moment
  • Hitta medlemmar på nya arenor
  • Kommunikationskanaler
  • Samtalsmetodik för medlemsrekrytering
  • Värderingsövningar

Medlemsdagen bygger på upplevelsebaserat lärande, varje deltagare ska kunna komma till tals. Vi lär inte bara ut Medlemsmodellens metodik utan faciliterar även erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Därför genomför vi Medlemsdagen med små grupper.

  • Språk  • Vårt nyhetsbrev