För kommuner

Organisationer och föreningar är ett mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor bygger socialt kapital. På så sätt bidrar dem till den lokala demokratin. Genom att erbjuda Medlemsdagen till föreningar i din kommun kan du hjälpa dem att nå ut bredare och inkludera fler i sin verksamhet.

Medlemsfrågor är alltid aktuell inom föreningslivet och kompetensutveckling på området är efterfrågat. På Medlemsdagen kan föreningar bland annat lära sig att bli bättre på medlemsrekrytering, att skapa engagemang, att skapa aktivt medborgarskap, att öka mångfalden samt att hantera generationsövergångar.

Vårt koncept stärker befintliga strukturer. Vi skapar inga kortvariga projekt som rinner ut i sanden när finansieringen tar slut utan sätter en hållbar förändringsprocess igång.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

  • Språk  • Vårt nyhetsbrev